Delil yükü

AGG Yasası hukuk dilinde ifade edildiği biçimiyle delil yükünün hafifletilmesini öngörüyor: Eğer siz gerçekten bir farklı muamele yapıldığına işaret eden belirtiler ortaya koyabilirseniz, karşı tarafın farklı muamele yapmadığını ispat etmesi gerekir.

Farklı muameleyi nasıl ispat edebilirim?

İspata yarayacak belirtilerin ortaya koyulması her zaman kolay olmuyor. Bunun için bir kaç yol vardır. Danışma büroları, ilgili kişilere durum testi denilen uygulamayı işaret edebilir. Bu yoldan örneğin bir kişiye belli bir özelliği (köken, teninin rengi) yüzünden bu özelliğe sahip olmayan kişiye kıyasla daha kötü muamele edilip edilmediği anlaşılabilir. Bu, örneğin yabancı soyismine sahip bir kişi bir daireyi kiralamak için başvurup da geri çevrildiğinde Almanca soyisimli bir başka kişilerin tekrar tekrar kontrol amaçlı telefon edip daireyi kiralayabileceği cevabını alması ile yapılabilir. Bu şekilde mahkeme huzurunda farklı muameleyi ispat edebilmek için testi dikkatlice planlamak gerekir (örneğin kişilerin ayırımcılığın dayandığı özellik dışında benzer olmaları, durum testinin tekrarlanabilir olması) ve olup bitenin tutanakla tesbit edilmesi.