Farklı muamele biçimleri

AGG farklı muamelenin çeşitli biçimlerini ayrıd etmektedir

Yukarıda anlatılan farklı muamele biçimlerini ceza yasasındaki kurallarla (hakaret, icbar, halkı kışkırtma) karıştırmamak gerekir.

AGG yasasındaki kuralları çiğneyen davranışlara karşı çıkmak için polise şikayet etmek yerine danışmanlık bürolarına veya avukata başvurmanız gerekir.