Ayrımcılık yapma yönünde talimat verilmesi

AGG ayrımcılık yapılması yönünde talimat verilmesine de izin vermemektedir.

Bir örnek: Bir firma yöneticisi, emrindeki personel sorumlusuna yeni işçi alırken başvuranlar arasında bir çok yabancı asıllı olsa da yalnızca Alman asıllı kişilerin işe alınması yönünde talimat veriyor. Hem firma yöneticisinin, hem de personel sorumlusunun davranışları farklı muamele olup AGG Yasasını çiğnemektedir.

İzin verilen farklı muameleler:

AGG Yasasına göre eğer bu yoldan belli bir grup açısından mevcut olan olumsuzlukların dengelenmesi hedefleniyorsa farklı muameleye izin verilir.  

Daha fazla bilgi için