Taciz / cinsel taciz

AGG’de belirtilen anlamda bir (cinsel) taciz, eğer farklı muameleye yol açan bir özellik ile bağlantılı ise ve bu istenmeyen davranış kişinin onurunu zedeleyerek, kişinin sindirildiği, düşmanca tavırlarla ve hatta hakaretlerle karşılaştığı bir atmosfer yaratıyorsa söz konusudur.

  • Alış veriş yerlerinde veya kamu taşımacılığı araçlarında yersiz kontroller
  • Satış ve hizmet personelinin tepeden bakarcasına (mesela siz diye değil de sen diye hitap etmesi) veya hakaret edercesine davranması
  • İş arkadaşları arasında internet üzerinden tekrar tekrar ırkçı fıkraların yollanması
  • Ayırımcılığa yol açan özellik yüzünden mobbing

AGG Yasasının belirttiği anlamda bir taciz eğer belli şartlar yerine gelmiş ise Ceza Yasasının 185. maddesine uygun olarak hakaret olarak da takibat konusu olabilir.