Uygulama alanları

AGG şu alanlarda uygulanabilir:

İstihdam: Bu başlık altında işe alış şartları, başvuruda bulunanlar arasında seçim yapmada kullanılan kıstaslar, istihdam etme ve çalışma şartları, meslekle ilgili danışma, meslekte gelişme ve öğrenimi ilerletme, işçi ve işveren kuruluşlarında üyelik gibi konular sayılabilir. Kanun işçi ve memurları, meslek öğrenimi görenleri ve işe alınmak üzere başvuranları, korumaktadır.

Sosyal haklar, sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri: örneğin sosyal sigortalar, hastalık ve bakım sigortaları, cankurtaran hizmetleri

Sosyal indirimler: örneğin belediye kuruluşlarının, bankaların, tren yollarının, kamu taşımacılığı kuruluşlarının yaptıkları indirimler

Eğitim: örneğin halk yüksek okulları (Volkshochschule), kütüphaneler, okullar, üniversiteler, meslek yüksek okulları