İzin verilmiş olan farklı muameleler

AGG, eğer farklı muamelenin amacı belli bir insan grubu aleyhine mevcut olan olumsuzlukların dengelenmesi veya önlenmesi ise, farklı muameleye izin vermektedir. Bu bağlamda işe alırken bayanların tercih edilmesi gibi farklı muameleleri sayabiliriz (olumlu önlemler, AGG‘nin 5. maddesi)

Bunun ötesinde, eğer nesnel bir sebep mevcut ise, farklı muameleye izin verilebilir.

Bu konuda örnekler:

 • Vatandaşlık bağına dayanarak farklı muamele.
  • Seçme seçilme hakkının kısıtlanması
  • Oturma izni ve iltica hakkı ile ilgili yasalar
  • Ülkeye giriş yapabilmek için vize istenmesi
  • Yabancılar için çalışma izni

Bu şekilde Almanlara kıyasla farklı muamele edilmesi ayırımcılık sayılmıyor, çünkü yasa koyucunun görüşüne göre bu tür farklı muamele için nesnel sebepler mevcuttur.  

 • Vazgeçilemeyecek mesleki özellikler
  • Şef sekreterleri için yabancı dil sınavı
  • Bir kadın doğum doktorunun muayenehanesinde yalnızca bayanları çalıştırması
  • Bedenen sağlam olmayı gerektiren mesleklerde (örneğin pilot, otobüs şöförü, itfaiyeci) işe başvuracaklar için yaş açısından bir üst sınırın koyulması
 • Dini cemaatlerin korunması
  • Bir katolik çocuk yuvasına eğitmen alınırken başvuranların katolik dinine mensup olması şart koşulabilir.
 • Konut
  • Konut kiralamada farklı muamele (örneğin Türkler, Afrikalılar veya Ruslar için kotalar koyulması) „sosyal açıdan sağlam kiracı yapısının korunması veya yaratılması“ gerekçesiyle AGG Yasasının 19. maddesinin 3. bendi uyarınca mümkündür.

Eğer kiraya veren kişi veya bu kişinin yakınları aynı arsada ikamet ediyorlarsa AGG’ye göre (madde 19, 5. bent, 2. cümle) kiralamak isteyen kişilerin kökeni nedeniyle kiraya vermiyorum diyebilir.

Uyarı:

Burada belirtilen ve AGG Yasasına göre konut alanında izin verilmiş olan farklı muameleler muhtemelen AB yasalarına ters düşmektedir. Bu yüzden konut alanındaki mağduriyetlerin bu kurallara dayandırılıp dayandırılamayacağı şüphelidir. Bunun sizin açınızdan anlamı şudur: Eğer bu kurallara dayandırılarak size karşı bir farklı muamele yapılmış ise, yine de AGG’ye dayanarak zarar ziyan ve tazminat talebi öne sürebilirsiniz. O zaman ilgili kuralların geçerli olup olmadığının mahkemeler tarafından açıklığa kavuşturulması gerekir.