Danışma büroları size nasıl yardımcı olabilir?

Henüz Almanya’nın her yerinde başvurabileceğiniz Anti-Ayırımcılık Büroları (Antidiskriminierungsbüros, kısaltması: ADB) mevcut değildir. NRW Eyalet Hükümeti 5 tane Anti-Ayırımcılık Projesini desteklemektedir. Kendinize farklı muamele edildiğini hissederseniz bunlara başvurabilirsiniz. Uzman Anti-Ayırımcılık Bürolarının yanısıra bir de toplumsal uyum faaliyeti çerçevesinde çalışan danışma büroları vardır (Beratungseinrichtungen der Integrationsarbeit), bunlar da size yardımcı olabilir. Anti-Ayırımcılık Bürolarının adreslerini şurada bulabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen kuruluşlar kural olarak size aşağıdaki biçimlerde yardımcı olabilirler:

  • Refakat ve destek

Danışman ilk iş olarak olup biteni sizinle birlikte açıklığa kavuşturur. Bunu yaparken sizin olayı hatırladığınız kadarıyla yazarak tutmuş olduğunuz tutanak faydalı olacaktır. Bundan sonra atılacak adımları birlikte konuşursunuz. Mahkemeye başvurmadan bir çözüm bulmayı deneyebilirsiniz (örneğin şikayet mektubu veya şahsen bir görüşme) veya bir dava açabilirsiniz. Ayrıca ihtiyaç halinde, uğramış olduğunuz ayırımcı davranışla ruhen başa çıkabilmek için psikolojik destek de alabilirsiniz.  Son olarak da bu danışma çerçevesinde farklı muameleye karşı çıkabilmek için ne gibi yasal olanaklarınızın olduğu da ortaya koyulabilir.

  • Çatışmada arabuluculuk

Danışma bürosu çatışma durumlarında arabuluculuk yapma konusunda uzman bir kişiyi de devreye sokarak sizinle karşı taraf arasında bir görüşme örgütleyebilir. Bu yol, özellikle farklı muamele yapan kişi ile her zaman karşılaşmak durumunda iseniz (örneğin oturduğunuz binada veya alış-veriş yaptığınız dükkanda) faydalı olabilir.

  • Kamuoyu çalışması

Eğer yukarıda belirtilen araçlarla hedefe ulaşamayacak olursanız danışma bürosunun yardımıyla medyaya seslenebilirsiniz. Bu yol, farklı davranan kişilere baskı uygulamak için sık sık etkili olan bir yoldur.

Çek listesi

Bana karşı farklı muamele yapılırsa ne yapmam gerekir?

Sakin olun ve yapacağınızı soğuk kanlı düşünerek yapın!

  • Kışkırtmalara kapılmayın
  • Şahitlerin isimlerini yazın
  • Tam ne olup bittiğini not alın

Vakit kaybetmeden hakkınızı arayın!

  • Hangi mühletleri dikkate almak gerekir?

Dava açılması

  • Uzmanlara danışın
  • Destek örgütleyin

İlave

AGG hangi alanlarda geçerlidir?