• Çek listesi

Farklı muameleye uğrarsam ne yapmalıyım?

Sakin olun ve yapacağınızı soğuk kanlı düşünerek yapın!

Size hakaret edilmiş olsa da, farklı muamele karşısında öfkelenseniz de, bu durumda dikkat edilecek en önemli kural şudur: Sükuneti muhafaza ederek atacağınız adımı soğuk kanlı düşünerek atmak! Bağırarak şikayet etmek veya farklı muamele yapan kişiye hakaret etmek sonradan size zarar verebilir. Kışkırtmalara kapılmayın. Farklı muamele yapan kişiler bu gibi davranışlara dayanarak sizi şikayet etme (!) yoluna gidebilirler ve böylece haklarınızı elde etmeniz önemli ölçüde zorlaşabilir.

Bu yüzden mümkün olduğu kadar sakin kalın ve ilkin uğradığınız farklı muamele ile ilgili şahitlerin veya belgelerin mevcut olup olmadığını tesbit edin. Başka müşteriler veya oradan geçmekte olan kişiler olayı gördülerse derhal oracıkta bu kişilerin isimlerini ve telefon numaralarını not alın. Böylece bu kişileri daha sonra şahit gösterebilirsiniz. Farklı muameleyi ispat etmeye yarayabilecek belgeleri saklayın.

Olayın hemen ardından hatırlayabildiğiniz kadarıyla bir tutanak tutun. Bu, size farklı davranıldığını ispat edebilmeniz için önemlidir. Şu hususları not edin:

  • Farkli muamele nerede ve ne zaman meydana geldi? (mesela Kaufhaus’ta, tarih ve saat)
  • Nasıl gelişti? (mesela satıcı haksız yere hırsızlıkla suçladı, güvenlik görevlileri hakaret eder şekilde herkesin önünde çantanızı aradı)
  • Farkli muameleye katılanlar kimlerdi? (satış ve güvenlik görevlileri)
  • Şahitler kimlerdi? Hangi belgeler mevcut?
  • Size neden farklı muamele yapıldı? Kökeniniz, teninizin rengi veya diliniz yüzünden farklı muamele yapıldığını neye dayanarak ispat edebilirsiniz?

Hakkınızı vakit kaybetmeden arayın!

Eğer size farklı muamele yapıldı ise, ve hakkınızı aramak istiyorsanız, Genel Eşit Davranma Yasasına (AGG) göre 2 aylık mühlet bitmeden talebinizi öne sürmeniz gerekir. İş Kanunu geçerlilik alanında (15. maddenin 4. bendi) bu mühlete uyulmuş olması için işverene yazılı şikayet yapmak zorunludur. Hukuk davalarında (21. maddenin 5. bendi) sözlü şikayet yeterli olsa da taahütlü mektupla yapılacak şikayet daha emniyetlidir.

Dava açılması

Önceden şikayette bulunmuş olmak AGG’ye göre dava açılabilmesi için usul bakımından şart değildir. Eğer olaydan sonra doğrudan veya sonuç vermeyen bir şikayetten sonra mahkeme nezdinde dava açmak isterseniz, bir danışma bürosuna, bir avukata veya bu konuda uzman bir hukuk danışmanına başvurmalısınız.Seçtiğiniz avukatın AGG hakkında yeterince bilgi sahibi olmasına dikkat etmelisiniz. Bu konuda size bilgi verebilecek avukat ağları ve avukat birlikleri vardır.

Dava için kendinize destek örgütleyin. Arkadaşlarınızla ve ailenizle size yapılmış olan farklı muamele hakkında konuşun ve örneğin ADB NRW’nin veya başka bir danışma servisinin hizmetlerinden yararlanın. Bu yoldan kendinize destek ve yardım sağlayabilirsiniz