İlgili gruplar

AGG sık sık farklı muamele ile karşı karşıya kalan belli grupları korumaktadır. Bu bağlamda etnik kökeni, dış görünüşü, örneğin teninin rengi veya dili yüzünden ayrımcılıkla karşılaşanları sayabiliriz. Yasa ayrıca cinsiyeti, dini inanışları veya dünya görüşü, engelli olması, yaşı veya cinsel kimliği yüzünden farklı muameleyi de yasaklamaktadır.

“Irk“ kavramı meselesi:

Avrupa Birliği kurallarında olduğu gibi AGG’Yasasında da „ırk“ kavramı kullanılmaktadır. Ancak bu, farklı insan ırklarının var olduğu anlamına gelmemektedir.

Bu tür öğretiler açıkça reddedilmektedir. Yani yasa ırkçı nedenlerle yapılan farklı muamelelere karşı durmaktadır.