Dolaylı farklı muamele

Eğer ilk bakışta tarafsız gibi gözüken kurallar, ölçütler veya işlemler belli bir insan grubunu olumsuz etkiliyorsa dolaylı farklı muamele sözkonusudur.

  • Sosyal açıdan zor durumda olan bazı mahallelerde oturan kişilere banka hizmetleri gibi belli hizmetlerin sunulmasının, bu kişilerle sigorta mukaveleleri yapılmasının (örneğin ev eşyası sigortası gibi) reddedilmesi.
  • Göçmenler daha sık bu tür mahallelerde oturdukları için, mağdur olan gruba dahildirler. Firmanın servis aracı güvenlik sorunlarını öne sürerek çoğunlukla yabancı kökenli işçilerin oturduğu mahallere uğramıyor.
  • Bir yaşlılar yurdunda mutfakta çalışmak üzere Almanca imtahanında başarılı olanlar arasından seçilmek üzere yardımcı işçi alınacak. Oysa mutfakta yapılacak iş için Almanca bilmek gerekli değil. Bu kural da öncelikle göçmen işçileri mağdur etmektedir.

İlk bakışta tarafsız gibi gözüken ancak farklı muameleye yol açan kurallar başka grupları da etkilemektedir:

  • Bir çok bankalar para çekme, havale etme, dekontları alma gibi standart banka işlemlerini otomatlarla yapmaktadırlar. Bu durum tekerlekli sandalye kullanan, veya kör olan veya görme engelli olan insanların kendi başlarına hareket etme yeteneklerini olumsuz etkilemektedir, çünkü bu otomatların çoğu engelli insanların kullanabileceği gibi düzenlenmemiştir. Aynı şekilde yaşlı insanlar da olumsuz etkilenmektedir.
  • Ödenecek tazminat miktarını hesaplarken ebeveynlik sürelerini dikkate almayan bir sosyal plan. (Mağdur olan grup kadınlar, çünkü ebeveynlik sürelerini öncelikle kadınlar kullanmaktadırlar)
  • Bir işletme kendi çalışanlarının katılmasını mecburi tuttuğu eğitimi Cuma – Cumartesi günlerinde yapıyor. (Mağdur olan grup Museviler, çünkü Musevi dini Cumartesi günleri çalışmayı yasaklamaktadır)
  • İşletmelerce ödenen, firmaya özel emeklilik maaşları sık sık ölen işçinin eşine de ödenmekte, ancak eşcinsel çiftler bu uygulamanın dışında bırakılmaktadırlar.