Dolaysız /Doğrudan farklı muamele

Eğer size, kökeninize, teninizin rengine, dilinize işaret edilerek benzer bir durumda başka bir kişiye kıyasla daha olumsuz davranılmış ise, AGG’nin tanımladığı anlamda doğrudan farklı mumamele yapılmış demektir.

Bunu örnekle açıklarsak:

 • Bir göçmen ile mukavele yapılmasının reddedilmesi veya daha kötü şartlarda yapılması
  • sigorta mukaveleleri (örneğin hukuksal sorumluluk sigortası mukavelesi)
  • Kredi mukavelesi/banka hesabı açılması
  • Satış mukavelesi
 • Koyu renkli teni olan bir Alman gayet iyi öğrenim görmüş olmasına rağmen teninin rengi yüzünden işe alınmıyor ise
 • Konut kiralamada göçmen kökenli ailelerin mağdur edilmesi
 • Kişilerin kökeni yüzünden bir diskoteğe veya spor stüdyosuna alınmaması

AGG bunun ötesinde kisinin yaşı, engelli olması, cinsiyeti, dini inançları ve cinsel tercihleri yüzünden uğradığı doğrudan farklı muamelelere karşı da korumaktadır:

Örnekler:

 • Hastalık sigortası 65 yaşındaki bir emeklinin nasıl olsa iş piyasasına katılmasının söz konusu olamayacağını belirterek bu kişiyi bir rehabilitasyon programına almayı reddediyor
 • Tekerlekli sandalye kullanan bir engelli kişinin yanında refakatçi olmadan bir müzikali izlemesine izin verilmiyor.
 • Bir orkestra yalnızca erkekleri işe alıyor.
 • Bir eczahanede çalışan bir müslüman bayana işveren “müşterileri kaçırır” gerekçesiyle işyerinde başörtüsü takmasını yasaklıyor.
 • Bir otelde eşcinsel bir çifte oda verilmiyor.

İzin verilen farklı muameleler:

AGG Yasasına göre eğer bu yoldan belli bir grup açısından mevcut olan olumsuzlukların dengelenmesi hedefleniyorsa farklı muameleye izin verilir.  

Daha fazla bilgi için